Pašnodarbināta persona ar ēkas apsaimniekotāju ir noslēgusi līgumu par grāmatvedības uzskaites veikšanu par atlīdzību. Vai saslimšanas gadījumā (slimības lapas A un B) pašnodarbinātā persona uz slimošanas laiku drīkst pieņemt darbā darbinieku grāmatvedības uzskaites veikšanai par darba algu? Vai pašnodarbinātajai personai jāsniedz ziņas Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par darbinieka pieņemšanu darbā un no darba algas jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)?