Stabilitāte un normatīvas bāzes sistēmiskais raksturs ārvalstu investīciju sfērā, kā arī dažādu mehānismu esamība ārvalstu investīciju aizsardzības veikšanai, kalpo par priekšnoteikumu ārvalstu kapitāla papildus plūsmai. Mūsdienās investori aktīvi izvērtē starptautisko līgumu noteikumus un atkarībā no situācijas izvēlas jurisdikciju, kura nodrošina labvēlīgu starptautisko tiesību normu piemērošanu. Par vienu no galvenajiem priekšnoteikumiem labvēlīga investīciju aizsardzības režīma iegūšanai kalpo konkrēta investora attiecīga valsts piederība.