Valdes loceklis ir aizdevis naudu savai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību. Ir pienācis aizdevuma atmaksas termiņš, tomēr sabiedrībai nav brīvu naudas līdzekļu. Vai šo aizdevumu var atmaksāt "graudā" - ar sabiedrībai piederošu nekustamo īpašumu, kas iegādāts kā nelietots nekustamais īpašums un uzskaitīts kā ieguldījuma īpašums ar mērķi pēc vairākiem gadiem to pārdot? Vai un kā šis darījums ietekmēs pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanu?