Ja darbiniekam noteikta sešu dienu darba nedēļa – cik ilgs ikgadējais atvaļinājums viņam pienākas un, svarīgākais, cik apmaksātas dienas – 20 vai tomēr 24?

Darba likuma (DL) 149. panta 1. daļa nosaka, ka visiem darbiniekiem, neatkarīgi no noteiktā darba . laika, ikgadējais apmaksātais atvaļinājums ir četras nedēļas, neskaitot svētku dienas. Atbilstoši DL 75. panta 8. daļai par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laiku izmaksājamās samaksas summu aprēķina, dienas vai stundas vidējo izpeļņu reizinot ar darba dienu vai stundu skaitu atvaļinājuma laikā.