Kā jāuzskaita periods, par kādu izņemts ikgadējais atvaļinājums? Un kā jāaprēķina jaunais atvaļinājuma periods pēc bērna kopšanas atvaļinājuma?

Darba attiecības ir no 2016.gada 18.marta. Bijuši divi bērna kopšanas atvaļinājumi viens pēc otra. Līdz šim bijušas šādas prombūtnes attiecīgajos periodos:

Prombūtne

Periods

Bērna kopšanas atvaļinājums

01.01.2022. - 05.05.2022.

Bērna kopšanas atvaļinājums

01.01.2021. - 31.12.2021.

Bērna kopšanas atvaļinājums

06.11.2020. - 31.12.2020.

Darba nespējas lapa  B

28.08.2020. - 05.11.2020.

Darba nespējas lapa  B

19.06.2020. - 27.08.2020 

Bērna kopšanas atvaļinājums

01.01.2020. - 18.06.2020.

Bērna kopšanas atvaļinājums

18.12.2019. - 31.12.2019.

Bērna kopšanas atvaļinājums

18.03.2019. - 17.12.2019.

Darba nespējas lapa  B

07.01.2019. - 17.03.2019.

Darba nespējas lapa  B

29.10.2018. - 06.01.2019.

Ikgadējais atvaļinājums

08.10.2018. - 21.10.2018.

Ikgadējais atvaļinājums

07.06.2018. - 13.06.2018.

Ikgadējais atvaļinājums

19.05.2018. - 06.06.2018.

Ikgadējais atvaļinājums

02.05.2018. - 13.05.2018.

Bezalgas atvaļinājums

29.11.2017. - 30.11.2017.

Ikgadējais atvaļinājums

22.11.2017. - 28.11.2017.

Ikgadējais atvaļinājums

07.08.2017. - 13.08.2017.

Bezalgas atvaļinājums

28.07.2017. - 28.07.2017.

Ikgadējais atvaļinājums

21.04.2017. - 21.04.2017.

Papildatvaļinājums

25.08.2016. - 25.07.2016.

Bezalgas atvaļinājums

21.07.2016. - 22.07.2016.

Ikgadējais atvaļinājums

13.06.2016. - 19.06.2016.

(periods 18.03.2016. - 17.06.2016.)