Vai esat kādreiz aizdomājušies – kad dodamies atvaļinājumā un šajā periodā nestrādājam, saņemam arī atlīdzību? Šī šķiet pašsaprotama norma mūsdienās, bet, cik tas šķiet loģiski un pašsaprotami darba ņēmējam, tik darba devējam jāprot plānot un vadīt izmaksas, lai veiktu maksājumu periodā, kad darbinieks atpūšas un tieši ar savu darbu nerada labumus uzņēmumam.

Grāmatvedības uzskaite palīdz uzņēmējam redzēt pašreizējās un plānotās izmaksas pārskatāmā periodā un uzrādīt korektu informāciju par pašreizējām un paredzamajām saistībām gada pārskatā.

Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums

Saskaņā ar Darba likuma (DL) 149.panta 1.daļu ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šāds atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra nedēļām, neskaitot svētku dienas. Personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piešķir vienu mēnesi ilgu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Tālāk aplūkotajos piemēros būs izskatītas situācijas, kad darbinieks ir vecāks par 18 gadiem.