Darbiniekam tiek piešķirts vienu nedēļu ilgs atvaļinājums, kas sākas š.g. 10.jūlijā. Vai atvaļinājums ir jāpagarina par vienu dienu, ņemot vērā, ka 10.jūlijs ir brīvdiena saistībā ar Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma dienu? Un vai par 10.jūliju jāmaksā atvaļinājuma nauda?