Darbiniece 2020.gadā devusies bērna kopšanas atvaļinājumā. Pirms došanās pirmsdzemdību atvaļinājumā darbiniece, pamatojoties uz Darba likuma (DL) 150.panta 4.daļu, izmantojusi ikgadējo atvaļinājumu – viena nedēļa bija uzkrājusies atbilstoši nostrādātajam laikam, bet trīs nedēļas darbiniece izmantoja "avansā". Pašlaik darbiniecei tuvojas bērna kopšanas atvaļinājuma beigas un būtu jāatsāk strādāt, bet viņa informējusi, ka, visticamāk, darbā neatgriezīsies. 

Kā darba devējam atgūt avansā samaksāto atvaļinājuma naudu, ja darbiniecei nebūs algas, no kā to ieturēt (viņa nenostrādās nevienu dienu, līdz ar to algu pie darba devēja nenopelnīs)? Vai avansā samaksāto atvaļinājuma naudu vispār ir iespējams ieturēt no citiem darbinieces ienākumiem vai kā citādi prasīt viņai to atmaksāt? Sanāk, ka daļu avansā izmantotā atvaļinājuma darbiniece ir "atpelnījusi" no pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājuma dienām, bet ne visu.

Ievērojot Darba likuma (DL) 150.panta 4.daļu, sievietei pēc viņas pieprasījuma ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu piešķir pirms grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma vai tieši pēc tā neatkarīgi no laika, kurā sieviete bijusi nodarbināta pie attiecīgā darba devēja.