Darbinieks pieņemts darbā 2021.gada 21.aprīlī, nosakot nepilnu darba laiku ar summētā darba laika uzskaiti. Darbiniekam no 2022.gada 13.jūnija līdz 2022.gada 30.jūnijam piešķirts atvaļinājums. Informācija par darbinieka nostrādāto darba laiku un saņemto darba samaksu beidzamos sešos mēnešos apkopota tabulā:

 

Darba dienu norma

Nostrādātās darba dienas

Darba stundu norma

Nostrādātās darba stundas

Darba samaksa

Maijs

21

15

167

120

720

Aprīlis

19

5

151

37

222

Marts

23

11

184

88

528

Februāris

20

11

160

88

528

Janvāris

21

13

168

104

624

Decembris

21

6

166

48

388

Kopā

125

61

996

485

3010

Kā aprēķināt atvaļinājuma naudu par šo periodu? Kas vēl jāņem vērā, aprēķinot atvaļinājuma naudu un kompensāciju par uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu, ja darbiniekam ir nepilna darba laika uzskaite ar summēto darba laiku?