Darbinieks, kurš strādā piecas dienas nedēļā astoņas stundas dienā, lūdz piešķirt ikgadējo atvaļinājumu četras kalendārās nedēļas no 2022. gada 19. aprīļa līdz 2022. gada 16. maijam, kā arī trīs papildatvaļinājuma dienas atbilstoši Darba likuma 151. panta 1. daļas 1. punktam – no 2022. gada 17. maija līdz 2022. gada 19. maijam. Atvaļinājuma laikā ir trīs svētku dienas (1. maijs – Latvijas Republikas Satversmes sasaukšanas diena, Darba svētki; 4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena un 8. maijs – Mātes diena). Vai ir pareizi piešķirt atvaļinājuma pagarinājumu, ja darbinieks to lūdz par trīs kalendāra dienām, proti, konkrētajā situācijā pagarinot to līdz 2022. gada 22. maijam, kur 21. maijs ir sestdiena un 22. maijs ir svētdiena? Cik atvaļinājuma dienas šajā visā periodā ir apmaksājamas?