Uzņēmuma darbiniece, kura atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā līdz 2024.gada 17.janvārim, ir paziņojusi, ka viņai tiks atvērta jauna darbnespējas lapa “B”, sākot ar 2024.gada 2.janvāri, jo iestājusies jauna grūtniecība. Vai uzņēmumam 2.janvārī jāziņo Valsts ieņēmumu dienestam, ka darbiniece atgriežas darbā, norādot ziņojumā kodu “41”, lai darbiniecei varētu atvērt jauno darbnespējas lapu “B” un par to aprēķināt un izmaksāt naudu?