Kā veidojas darbinieka atvaļinājuma uzkrājums, ja uzņēmuma darbinieks papildus darbojas valsts aizsardzības militārajā dienestā?

Saskaņā ar Valsts aizsardzības dienesta likuma 2.panta 1.daļu valsts aizsardzības dienests ir valsts dienesta veids, kurš ietver valsts aizsardzības militāro dienestu, kā arī valsts aizsardzības civilo dienestu (alternatīvais dienests, kas skaidrots likuma 3.panta 2.daļā).