Līdz 28. februārim un dažās profesijās joprojām atbilstoši normatīvo aktu regulējumam klātienē darba pienākumus darbinieks var veikt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Turklāt, ja darbinieks bez attaisnojoša objektīva iemesla atsakās no vakcinācijas, darbinieku var atstādināt no darba. Tādējādi kļūst aktuāls jautājums: vai darbinieka atstādināšanas laiks dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu?