Kā aprēķināt atvaļinājuma naudu, ja darbiniekam ir noteikta pamatalga ar nepilnu darba slodzi, kā arī ikmēneša grafiku 16 stundas nedēļā?