Cik stundu pēc kārtas (ar pārtraukumiem darbā) var nodarbināt normālā dienas darba laika (8 stundas) darbinieku kopā ar virsstundām, kas rodas Darba likuma (DL) 136.panta 3.daļā noteiktajos gadījumos? Cik ilgam minimāli jābūt diennakts atpūtas laikam pēc tam?

Cik stundu pēc kārtas (ar pārtraukumiem darbā) var nodarbināt summētā darba laika darbinieku, kas strādā saskaņā ar grafiku (12 stundas pēc kārtas), kopā ar virsstundām, kas rodas DL 136.panta 3.daļā noteiktajos gadījumos? Cik stundu pēc kārtas (ar pārtraukumiem darbā ) var nodarbināt šo darbinieku pēc diennakts atpūtas, bet ne grafikā paredzētajā laikā?