Tuvojas izskaņai 2011.gads un darba devējiem ir jāsāk domāt par jauno plānošanas periodu – 2012. gadu, un savlaicīgi tam jāgatavojas, jāaizanalizē visi nepieciešamie resursi uzņēmuma darbības nodrošināšanai un attīstībai, un tas ir attiecināms gan uz materiālajiem resursiem (izejvielas, materiāli, energoresursi, iekārtas u.c.), gan arī cilvēkresursiem (motivēts un kvalificēts personāls).