Lai pilnveidotu darba laika plānošanas un uzskaites procesus, darba devējiem tiek ieteikts jaunais Darba laika kalendārs 2013.gadam, ko var uzskatīt par metodisku materiālu. Kalendārs palīdzēs veikt darbinieku darba un atpūtas laika plānošanu, maiņu un summētā darba laika grafiku izstrādāšanu un darbinieku faktiski nostrādātā darba laika uzskaiti, kā arī iekšējo kontroli šajos jautājumos.