Pēdējā laikā arvien vairāk tiek aktualizēts jautājums par to, kā pareizi uzskaitīt darba laiku tālbraucēju šoferiem. Šis jautājums ir specifisks tā dēļ, ka attiecīgajā profesijā strādājošie darba rakstura dēļ ilgu laika periodu pavada izbraukumos ārpus savas dzīvesvietas. Līdz ar to šādā situācijā no darba tiesību perspektīvas iezīmējas vairāki jautājumi, piemēram, vai viss laiks, kuru šoferis pavada izbraukumā, ir uzskatāms par darba laiku, vai viss izbraukuma laiks uzskatāms par komandējumu, un vai šajā laikā jāievēro Darba likumā(DL) paredzētie obligātie atpūtas laika noteikumi, utt.