Pašvaldības domes priekšsēdētājam savi pienākumi bieži jāveic ne tikai normālajā darba laikā, bet arī vakaros vai brīvdienās. Kā šādos gadījumos pareizi aprēķināt atlīdzību un uzskaitīt darba laiku? Šajā rakstā tiks sniegtas atbildes un ieskats normatīvo aktu prasībās, par pamatu ņemot iFinanses.lv lasītāja jautājumu: