Darbinieks strādā summēto darba laiku, noteikta stundas tarifa likme – saskaņā ar grafiku darbs iespējams jebkurā nedēļas dienā. Kā aprēķināt normas stundas mēnesī? Kā tās mainītos, ja, piemēram, saskaņā ar koplīguma nosacījumiem darba devējs darbiniekam apmaksātu trīs dienas – piektdiena, sestdiena, svētdiena?

Darbinieks strādā summēto darba laiku, noteikta stundas tarifa likme – darbs maiņās pa 24 stundām. Piemēram, darbinieks dodas mēnesi ilgā atvaļinājumā no 2020. gada 3. decembra. 1. un 2. decembris saskaņā ar grafiku ir brīvdienas, maiņa būtu bijusi 3. decembrī. Vai normas stundas decembrī būtu 16 (8 + 8)? Vai šīs stundas būtu jāapmaksā, jo nav strādāts?