Darbinieks strādā pamatdarbā uz darba līguma pamata. Darba vieta (pašvaldība) ievieš projektu un izveido projekta darba grupu. Ar projektā nodarbinātājiem darbiniekiem ir noslēgta vienošanās par papildu darbu (projekta īstenošanas laikā) un noteikta piemaksa par papildu darbu 30% apmērā no mēnešalgas. Samaksa (piemaksa) par papildu darbu tiek veikta no projekta budžeta, lai gan tam ir arī pašvaldības līdzfinansējums. Jānorāda, ka tas nav ERAF projekts, kura ietvaros nav atļauts darbinieku nodarbināt uz piemaksu pamata. Ja papildu darbs tiek veikts normālā darba laika ietvaros (8 stundas dienā), vai, veicot darba laika uzskaiti, ir jāsamazina pamatdarba laiks proporcionāli projektā nostrādātājam laikam?