Uzņēmuma darbiniekiem ir noteikts summētais darba laiks saskaņā ar grafiku, bet daudzi darbinieki studē un paši izvēlas strādāt mazāk stundu, nekā atbilst pilnai slodzei. Tas var būt gan 3 stundas nedēļā (sesiju laikā), gan pat 50 stundas (brīvlaikos, vasarā), tādēļ pusslodze arī neder. Pašlaik darba līgumos darba laiks ir norādīts šādi: Ievērojot Darbinieka veicamā darba raksturu, Darbinieks un Darba devējs saskaņā ar Darba likuma (DL) 140.panta noteikumiem ar šo vienojas, ka Darbiniekam tiek noteikts summētais darba laiks ar 2 (divu) mēnešu pārskata periodu. Darbinieks netiek nodarbināts ilgāk par 24 stundām pēc kārtas un 56 stundām nedēļā. Darba devējs laikus iepazīstina Darbinieku ar konkrētiem darba grafikiem.