Š.g. 22.februārī spēkā stājas grozījumi MK noteikumos Nr.827 ''Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli'' (MK noteikumi Nr.827), nosakot, ka turpmāk ziņās par darbiniekiem jānorāda arī nostrādātais stundu skaits. Kā šos noteikumus piemērot tiem darbiniekiem, kuriem darba līgums noslēgts, pamatojoties uz Darba likuma 148.pantu un darba laika uzskaite netiek veikta?