Iestādē visiem darbiniekiem ir noteikts normālais darba laiks un piecu darba dienu nedēļa, taču iestāde ir atvērta arī sestdienā, un tajā dienā apkalpojošie darbinieki (ne visi) strādā saskaņā ar grafiku no 10.00 - 16.00 (6 stundas bez pusdienas pārtraukuma) un pēc tam nākamajā nedēļā ņem vienu brīvu dienu par nostrādāto sestdienu. Visos normatīvos dokumentos iestādē figurē darbiniekiem noteikts normālais darba laiks un arī grafikos sestdienā attiecīgajam darbiniekam figurē 8 stundas un nākamajā nedēļā - viena brīvdiena. Jautājums: vai tā var? Un, ja nē, tad kādus dokumentus būtu nepieciešams noformēt, un kā? Darba likumā (DL)ir noteikts, ka sestdienā darbs beidzams agrāk nekā citās dienās - tad tas nozīmē, ka tabelē jābūt uzrādītām tām 6 stundām nevis 8 stundām, vai ne?