Sastādot maiņu grafiku novembrim, rodas jautājums: 18.11. šogad ir svētdienā; darba laika kalendārā ir 21 darba diena un 19.11. ar īpašu atzīmi - tātad 19.11. ir pārceltā svētku diena. Samaksa par darbu svētkos būs tam darbiniekam, kuram ir maiņa 18.11. vai 19.11.? Un kā tas attiecas uz pārējiem (normāla darba laika) darbiniekiem - vai ir jāraksta kāds rīkojums par 19.11.?