Budžeta iestādes mikroautobusa šoferim ir noteikts summētais darba laiks. Vismaz reizi nedēļā viņš brauc darba braucienā uz Rīgu (vismaz 200 km), kopā prombūtnē pavadot 10 un vairāk stundas. Kā iespējams izvērtēt, vai viņam brauciena laikā tiek nodrošināta normatīvajos aktos noteiktā darba un atpūtas režīma ievērošana, lai izmaksātu vai neizmaksātu kompensāciju par papildu izdevumiem, kuri, protams, viņam rodas, tik ilgi atrodoties prom no pastāvīgās dzīves vietas, jo pusdienas viņam noteikti ir jāpaēd.