Darba devējs apmaksā darbiniekam dīkstāvi par stundām, kuras darbinieks atradās darba vietā, bet nevarēja izgatavot produktu, jo tika remontēta ražošanas iekārta. Kā atspoguļot šīs dīkstāves stundas? Vai tās ir jāuzskaita kopējo nostrādāto stundu skaitā? Darbinieks ir atradies darbā šīs stundas. Vai neizkropļojas nostrādāto stundu skaits mēnesī? Vai, lai noteiktu stundas vidējo tarifa likmi, ir jāņem vērā dīkstāves stundas un samaksa par šīm stundām? Darba likums paredz samaksu par nostrādātām virsstundām, vai dīkstāves stundas jāņem vērā, nosakot virsstundu skaitu?