Vai, aprēķinot virsstundas summēto darba laiku strādājošajiem, ir jāņem vērā tikai Darba likuma 140.panta 4.daļas ierobežojums – aizliegums nodarbināt darbinieku ilgāk par 24 stundām pēc kārtas un 56 stundām nedēļā –, vai arī 136.panta 5.daļas ierobežojums – virsstundas nedrīkst pārsniegt vidēji 8 stundas 7 dienu periodā, ko aprēķina pārskata periodā, kas nepārsniedz 4 mēnešus?