Uzņēmums plāno pieņemt darbinieku uz četrām stundām dienā. Vai drīkst darba līgumā noteikt mēneša darba algu, piemēram, 250 eiro mēnesī, un noteikt, ka darbinieks strādās 20 stundas mēnesī? Vai arī šādā gadījumā noteikti jānosaka stundas likme?