Vai darbiniekiem, kas nodarbināti nepilnu darba laiku, pirms svētkiem pienākas saīsinātā darba diena?