Kad lauki kļūst arvien zaļāki un ziedošāki, lauksaimniekiem darba apjoms ievērojami palielinās, tāpēc rodas nepieciešamība pēc papildspēkiem – sezonas darbiniekiem. Vienlaikus aktualizējas arī jautājumi par piemērotākajiem līgumiem ar šādiem darbiniekiem un darba laika organizāciju.

Ja darbs ir tikai sezonā, atbilstoši Darba likuma (DL) 44.pantam darba līgumu var slēgt uz noteiktu laiku. Sezonas rakstura darbi ir noteikti Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.272 "Noteikumi par sezonas rakstura darbiem".

Ir svarīgi ievērot DL 44.panta 6.daļu, kurā noteikts, ka uz darbinieku, ar kuru noslēgts darba līgums uz noteiktu laiku, attiecināmi tādi paši noteikumi kā uz darbinieku, ar kuru noslēgts darba līgums uz nenoteiktu laiku. Tas nozīmē, ka darbiniekam pienākas tāds pats atalgojums, atpūtas laiks, darba laiks, atvaļinājumi, slimības pabalsta samaksa utt.