Summētais darba laiks, pārdomāti izvēloties pārskata periodu, nereti var izrādīties izdevīgākais darba organizēšanas veids. Tomēr tas prasa arī precīzu uzskaiti un papildu aprēķinus, lai tiktu ievērotas Darba likumā noteiktās prasības par normu stundām un darba samaksas aprēķiniem. Īpaši, ja pārskata mēnesī iekrīt svētku dienas, slimības vai citas dienas, kad darbs netiek veikts attaisnojošu iemeslu dēļ.