Vai darbinieks uz darba līguma pamata var strādāt kopsummā vairāk par vienu slodzi, piemēram, SIA A - 0,5 slodze (no 15:30 līdz 19:30), SIA B - 0,8 slodze (no 9:00 līdz 15:00) un SIA C – 0,2 slodze)? Vai fiziskai personai ir kādi ierobežojumi šajā sakarā?