Ir būvniecības firma. Vasarā starp projektiem mēnesi ir pārtraukums - viens projekts beidzas un nākamais sāksies tikai augustā, respektīvi, nespējam darbiniekus šajā periodā nodrošināt ar darbu. Vai mums darbiniekiem par šo mēnesi būtu jāizmaksā kompensācija, vai  jāsaglabā vidējā izpeļņa, vai kā citādāk?