Uzņēmuma darbinieku darbavieta ir Rīgā, bet dažādās vietās Latvijā ir mūsu pārziņā esoši objekti. Darbinieks nepieciešamības gadījumā brauc uz šiem objektiem ar darba auto. Piemēram, ja pazudusi elektrība, darbinieks dodas uz objektu novērst bojājumu, taču šādi braucieni nav sistemātiski. Vai tie jānoformē kā komandējumi? Tāpat, ja vienreiz gadā notiek inventarizācija un komisija dodas veikt inventarizāciju uz objektiem, vai būtu jānoformē komandējums?