Uzņēmumā uz pilnas slodzes darba vietu pieteicies darbinieks, kas personīgu iemeslu dēļ nevar strādāt pilnu darba laiku (dzīvo Dobelē, kas ir tālu no Rīgas, līdz ar to darbiniekam izdevīgāk uz darbu braukt trīs reizes nedēļā). Vai darba devējam atbilstoši Darba likumam ir tiesības šādam darbiniekam noteikt summēto darba laiku, ja summētais darba laiks izriet nevis no darba specifikas, bet gan darbinieka varēšanas? Ņemot vērā sarežģīto darba tirgu, darba devējs ieinteresēts pieņemt darbā konkrēto darbinieku.