Darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, pārskata periods ir 1 mēnesis. Darbinieks mēnesī strādā 2 nedēļas - 1 nedēļu strādā (7 dienas x 9 stundas = 63 stundas), savukārt katra 2.nedēļa ir brīva (7 dienas). Kopā mēnesī darbinieks strādā 126 stundas. Darba likumā (DL) noteikts, ka summētā darba laika ietvaros jebkurā gadījumā aizliegts nodarbināt darbinieku ilgāk par 24 stundām pēc kārtas un 56 stundām nedēļā. Vai darba devējam jāmaksā par virsstundām, kas pārsniedz nedēļā pieļaujamās darba laika stundas (konkrētajā gadījumā: 63 – 56 = 7 virsstundas)? Vai arī mēneša nostrādātās stundas jādala ar nedēļu skaitu, tādējādi aprēķinot vidējo stundu skaitu nedēļā 1 mēneša periodā?