"Virsstundas" – šis vārds darbinieku ausīm skan tīkami, jo nozīmē papildu ieņēmumus, taču grāmatvežiem nereti rada jautājumus. Piemēram, kā pareizi aprēķināt virsstundas, cik par tām maksāt un – kā aprēķināt pieļaujamo virsstundu skaitu pārskata periodā?

Virsstundu darba regulējums noteikts Darba likuma (DL) 136.pantā. Atbilstoši 136.panta 1.daļai virsstundu darbs ir darbs, kuru darbinieks veic virs normālā darba laika (normālais darba laiks ir 8 stundas dienā un 40 stundas nedēļā).

Lai pārliecinātos, vai darbinieks atskaites mēnesī vai pārskata periodā summētā darba laika gadījumā nav strādājis virsstundas, jāsalīdzina darbinieka faktiski nostrādātais darba laiks (stundas) ar normālo darba laiku šajā periodā. Stundas, kas pārsniedz atskaites mēneša (pārskata perioda) normālo darba laiku (stundas), ir virsstundas.

Par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar virsstundu darba organizāciju uzņēmumā, virsstundu aprēķinu, izņēmumiem u.tml., jau iepriekš rakstīts, tādēļ šoreiz aplūkošu tikai 1 virsstundu darba aspektu  – pieļaujamā virsstundu skaita noteikšanu pārskata periodā.