Vai darbinieka personas lietā obligāti jābūt personas kartītei? Un, ja jābūt, tad kurš normatīvais akts (noteikumi, likumi, instrukcijas) to reglamentē?