2015.gada decembrī Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija panāca vienošanos par jauniem fizisko personu datu aizsardzības noteikumiem. Rezultātā 2016.gada aprīlī tika pieņemti 2 pamatdokumenti, kas veidos jaunu normatīvi tiesisko bāzi fizisko personu datu aizsardzības jomā, – Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas pārsvarā attiecas uz privāto sektoru un Datu aizsardzības direktīva attiecībā uz policijas un krimināltiesību nozari.

Abi dokumenti drīzumā tiks publicēti Eiropas Savienības (ES) Oficiālajā Vēstnesī un stāsies spēkā neilgi pēc tam. Jaunie personas datu aizsardzības noteikumi būs piemērojami pēc 2 gadiem. Līdz ar to visā ES teritorijā tiks ieviests moderns un vienots regulējums fizisko personu datu aizsardzības jomā.

Pēc Vispārīgās datu aizsardzības regulas, kas pārsvarā attiecas uz privāto sektoru (Regula) spēkā stāšanās tiks atcelta šobrīd spēkā esošā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Direktīva 95/46/EK). Neskatoties uz dažiem jauninājumiem (piemēram, "tiesības būt aizmirstam", vieglāka pieeja saviem personas datiem, tiesības zināt, ka dati tika uzlauzti, datu aizsardzība pēc noklusējuma utt.), Regula modernizē jau pastāvošos datu apstrādes principus un saglabā Direktīvā 95/46/EK noteiktos mērķus.