Dienesta atzīme ir viena no pārvaldes dokumenta sastāvdaļām ar noteikta satura uzrakstu uz tā. Dienesta atzīmes izdara dokumenta saņemšanas vai izpildes procesā.