Ikvienam no mums, sagatavojot dokumentu, ir noteiktas prasības, kas jāievēro, lai tam būtu juridisks spēks, pretējā gadījumā šis dokuments nebūs citiem saistošs. Galvenais jautājums – kas tad ir dokuments, un kas nepieciešams, lai mēs būtu pārliecināti, ka dokuments izstrādāts atbilstoši noteiktajām prasībām un būtu izmantojams, piemēram, tiesās un visās citās situācijās?