Jau no darbā pieņemšanas līdz pat darba attiecību izbeigšanas brīdim un ilgāk ikviena darba devēja rīcībā ir fizisko personu dati, kas tiek dažādi apstrādāti. Tiesa, darba devēja "rokas nav brīvas" – ir virkne likumdošanā noteiktu ierobežojumu personas datu apstrādē.

Darbinieku datus darba devēji vāc gan tieši no darbinieka, gan netieši, piemēram, veicot videonovērošanu darba telpās, monitorējot datus ar elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas palīdzību u.tml. Noslēdzot darba līgumu, darbinieks apņemas veikt noteiktu darbu darba devēja vadībā un pakļauties noteiktai darba kārtībai un rīkojumiem. Tomēr, neskatoties uz šādām plašām tiesībām regulēt darba izpildes procesu un noteikt tā kārtību, darba devējs nedrīkst apstrādāt darbinieku personas datus un rīkoties ar tiem tikai pēc saviem ieskatiem.