Darba likumā (DL) noteikts, ka darba līgumā jānorāda dienas vai nedēļas darba laiks. Tomēr mūsu uzņēmumā situācija ir tāda, ka darbiniekam darba laiks ir noteikts 2 stundas mēnesī. Kā šādā gadījumā jāslēdz darba līgums, lai tas būtu saskaņā ar DL?