Vai, izbeidzot darba attiecības pēc Darba likuma 100.panta 1.daļas, papildus jāsagatavo vienošanās pie darba līguma?