Saskaņā ar grozījumiem likumos "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (likums par MSA) un "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām", kuri stājās spēkā 01.07.2015., darbnespējas lapās B nav nepieciešams darba devēja un pašnodarbinātā apstiprinājums par personas neierašanos darbā. Vai darbiniekam vairs nav jāuzrāda šī slimības lapa darba devējam? Kā noformēt darbinieka neierašanos darbā? Kādi dokumenti būtu uzskatāmi par attaisnojuma dokumentiem grāmatvedībā?