No š.g. 1.jūlija spēkā stāsies kārtība, saskaņā ar kuru darba devējam, katru darbinieku reģistrējot Valsts ieņēmumu dienestā (VID), būs jānorāda darbinieka profesijas kods atbilstoši Profesiju klasifikatoram (grozījumi MK noteikumos Nr.827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli). Jautājums: kādu kodu ziņās būs jānorāda, ja darbiniekas strādā arī papildu darbu, un viņam ir vairāki profesijas kodi?