Amatu apraksts ir tas formālais amatu raksturojošais dokuments, kuru darba devējs un darba ņēmējs visbiežāk atceras negatīvas saskarsmes, dažādu problēmu situāciju vai darba strīdu gadījumos, bet bieži vien tiek aizmirsts, ka šī dokumenta (amata paraksta / instrukcijas) veidošanas sākotnējaismērķis ir noteikt veicamā darba saturu.