1. Likuma Par grāmatvedību 10.pantā noteikts, ka glabāšanas laiks grāmatvedības reģistriem un grāmatvedības organizācijas dokumentiem ir 10 gadi. Vai avansa norēķinu personu avansa norēķini glabājami 10 gadus, bet klāt pieliktie čeki  – 5 gadus?