Vienā no iepriekšējiem rakstiem tika apskatīts jautājums par pārvaldes dokumentiem, to izstrādāšanas un noformēšanas vispārīgajām un tehniskajām prasībām un konkrēti tika uzskaitīti pārvaldes dokumenta rekvizīti. Jāatzīst, ka kopumā to var būt daudz un šajā rakstā centīšos izanalizēt padziļinātāk, kā tieši tie noformējami.